Registrace | Zapomenuté heslo?7 z 10 obyvatel Příbrami vnímá přechody ve městě jako nebezpečné

7 z 10 obyvatel Příbrami vnímá přechody ve městě jako nebezpečné

2. prosince 2022 10:00 Redakce BC | Aktuálně - Domácí zprávy

V posledních týdnech se rapidně zvýšil počet sražených chodců v Příbrami. Jak se k těmto událostem staví občané, město Příbram a co doporučuje Policie?

Sražení mladé dívky na přechodu ve Školní ulici, vážná nehoda, kdy řidič srazil starší ženu na přechodu v ulici Čs. armády, střet ženy a vozidla na přechodu ve Zdabořské ulici, sražení ženy a muže s kočárkem na přechodu na Flusárně, sražení dvou chodců řidičem v ulici Husova, sražení seniora přecházejícího mimo přechod v ulici Čs. armády nebo vážná nehoda, kdy vůz srazil na přechodu v ulici Edvarda Beneše dvě děti. To je výčet dopravních nehod v Příbrami, kdy došlo ke srážce chodce a řidiče za poslední měsíc!

Podle provedeného průzkumu mezi obyvateli Příbrami více než 74 % oslovených občanů vnímá příbramské přechody jako nebezpečné, 78 % občanů si myslí, že jsou nedostatečně osvětlené.

Příbramské přechody pohledem chodců i řidičů

Nabízí se otázka, zda jsou příbramské přechody bezpečné. Stávají se nehody spíše vinou řidičů nebo chodců? Oslovili jsme Příbramáky a zeptali se jich, jak vidí situaci na přechodech z pohledu chodce i řidiče: „Pohled řidiče: je to o strach, přechody i značky málo zvýrazněné, chodci v ponurých barvách jsou téměř neviditelní a všichni by měli vždy raději počkat, až zastaví auta v obou směrech, pak teprve přecházet. Pohled chodce: řidiči často ignorují člověka, který čeká na přechodu a nezastaví, je málo dobře osvětlených přechodů. Na přechodu se necítím přiliš bezpečně, přechody se světelnou signalizací mají velmi krátkou dobu, kdy svítí zelená. Méně mobilnější chodec jde již od poloviny v podstatě na červenou.”

Obyvatelé Příbrami si jsou vědomi problémů na obou stranách. Jak u těch, co jdou pěšky, tak u těch, co jedou autem: „Často řeším, že se mi přechod z pohledu chodce zdá bezpečný, ale z pohledu řidiče ne. Zdá se mi často nasvícen ve špatném úhlu a často mě chodec překvapí, hlavně za tmy, případně za deště,” uvádí jeden z dotázaných obyvatel a další přidává: „Jako chodec vím, že se musím víc rozhlížet, protože řidiči chvátají a jsou nepozorní. Jako řidič vidím, že chodci se většinou nezastaví a nerozhlíží, berou přechod jako absolutní přednost.” Jiný obyvatel ještě doplňuje: „Jako chodec ani jako řidič nemám problém. Samozřejmě se jako chodec zastavím, rozhlédnu a čekám, až mě řidič zaregistruje. Jako řidič dám nohu z plynu před přechodem a dávám si pozor, kdo se okolo něho pohybuje. Ve tmě, v dešti zpomaluji i na 30 km/h. Samozřejmě se chyba může stát, nikdo nejsme 100%.”

Občané v Příbrami vnímají dopravní situaci různě: „Přechody jsou v pořádku. Chodci ovšem nedávají pozor na projíždějící vozidla a bez rozhlédnutí vstupují do vozovky, a to i mimo přechody.” V souvislosti s přechody a osvětlením uvádí jeden z občanů: „Některé přechody jsou nově osvětlené, tak jsou chodci vidět, ale ty stará světla jsou hrozná. Nejhorší je, když prší a je tma a chodci jsou v černém oblečení. To nevidíte vůbec nic.” K osvětlení dodává i další obyvatel svůj názor: „Celkově je Příbram špatně osvětlená a v některých případech je přechod mezi zaparkovanými auty, nebo v zatáčce a řidič nemůže rychle reagovat” a podobně to vidí i jiný respondent „Jednoznačně malé osvětlení, jak z pohledu řidiče, tak chodce. Jinak OK.”

Někteří vidí problém v nepozornosti chodců: „Příbramští chodci si myslí, že mají absolutní přednost, nerozhlíží se a vcházejí na přechody bez rozhlédnutí, nebo přímo na ně vbíhají se sluchátky na uších, specielně v Březnické ulici směrem k Novému rybníku. Už několikrát se mi stalo, že jsem na poslední chvíli stihl zareagovat na běžícího chodce, který se ani nerozhlédl a vběhl na přechod.” Jiní zase reagují na řidiče “Z pohledu chodce řidiči spěchají, jeden vás pustí a druhý by vás srazil.”

Panuje i názor, že za špatnou dopravní situaci, která se promítá do chování řidičů i chodců, může nedostatečně řešená dopravní obslužnost ve městě: „Jako dílčí problém vnímám již téměř dvouletou žalostnou dopravní situaci v Příbrami. Nejsem řidič, nicméně je logické, že v této stresové době (covid, inflace, energetická krize) bude tato dlouhodobá únavná, a tím frustrující a stresující dopravní situace ještě podporovat agresi lidí na silnici. Z mého pohledu je tedy v zájmu města zprůjezdnit páteřní ulice, zprovoznit páteřní zastávky MHD a již toto nedopustit.”

Které přechody vnímají občané jako nejrizikovější?

„Co se týče přirozené nepřehlednosti, napadá mě např. přechod u ZUNZu u spodní brány. Obzvláště v přítmí, nebo ve tmě, když člověk jede zespoda a oslňují ho auta jedoucí od Tesca směrem dolů k Asii, na tento přechod není skoro vidět,” uvádí jeden z občanů.

Na některých místech lidem přechody úplně chybí: „Zmizel přechod v Milínské ulici a docela mi chybí. Někdy je opravdu absurdní kolikrát musí člověk přejít silnici, protože chodník najednou končí a pokračuje na druhé straně.”

Problém s přechody ale panuje téměř po celé Příbrami. „Za velmi nebezpečné považuji přechody Na Rynečku a u Mere, u Q klubu a u Asie. Dále nelze bezpečně přejít na Březových Horách od zahrádek přes hlavní ulici směrem na Kladenskou. Přechod Nemocnice Drkolnov (brána od Alky) - Sajgon není vzhledem k zastávce MHD, která není bezpečně zbudovaná, také ideální,” popisuje další z občanů.

Podle některých jsou velkým nedostatkem i auta parkující v blízkosti přechodů: „Např. v ulici 28. října stojí auta pravidelně tak, že přes ně není vidět do křižovatky ani na případné chodce,” uvedl jeden z oslovených obyvatel Příbrami.

Ani z pohledu řidiče není podle dalšího osloveného Příbramáka vše v pořádku: „Jako řidič vnímám některé přechody jako rizikové, pár jich je hned za zatáčkou, třeba v Březnické ulici u viaduktu, ten je hodně špatně navržen, dále u malých kruhových objezdů jsou přechody blízko výjezdu.”

Velmi diskutované jsou přechody blízko základních škol: „Ulice Školní a Seifertova - zde to chce na přechodech třeba přidat i světelný ukazatel nebo semafor,” uvádí jeden z respondentů a další přidává: „Vůbec nechápu, proč zmizely přechody pro chodce před školami. Konkrétně u ZŠ 28.října.” Najdou se ale i přechody, které lidé hodnotí kladně: „Např. přechod u 7. ZŠ je super.”

Město Příbram se neobrací zády a aktuálně podniká kroky, které reagují na situaci kolem přechodů pro chodce

Samotné město Příbram vnímá situaci, kdy v posledních týdnech došlo ke zvýšenému počtu chodců na přechodech pro chodce jako vážnou a podniká potřebná opatření.

“Velice nás tato situace mrzí. Bohužel každý rok v tomto ročním období, kdy je snížená viditelnost a sychravo, dochází statisticky ke zvýšenému počtu dopravních nehod. Letošní rok je však z tohoto pohledu mimořádně nešťastný. Rozhodli jsme se proto reagovat ihned a společně s  Městskou policií jsme se dohodli na okamžitých opatřeních. Strážnice MP navštíví vytipované školy s cílem informovat a diskutovat se žáky a zároveň budou rozdávat reflexní prvky” uvádí 1. místostarosta Příbrami Vladimír Karpíšek a doplňuje “Město aktuálně připravuje články a informace k uvedené problematice. Ty budou postupně publikovány na webu města, na sociálních sítích a také ve zpravodaji města "Kahan". Budeme diskutovat s odborníky nad generelem dopravy právě v souvislosti s bezpečností a plynulostí dopravy po celém městě. Toto bude jeden z prvních úkolů právě vznikající dopravní komise.”

I do budoucna je v plánu řada opatření, které by měly vést k větší bezpečnosti na přechodech pro chodce: Město již nyní podniká kroky ohledně bezpečného nasvícení přechodů. Postupně provádíme výměnu starého osvětlení za nové. Jako příklad bych rád uvedl ulici Edvarda Beneše, kde jsme v letošním roce nově instalovali osvětlení na všech šesti přechodech pro chodce,” vysvětluje místostarosta Karpíšek. Budeme se snažit dělat vše pro bezpečnost dopravy a zejména chodců, ale je potřeba zároveň připomenout, že každý z nás by měl být zejména v tomto ročním období mimořádně opatrný a měli bychom všichni dávat pozor nejen na sebe, ale i kolem sebe.”

Co bývá nejčastější příčinou střetu chodce a automobilu?


Podle statistik dochází nejčastěji ke smrti chodců po střetu s vozidlem v období listopadu, prosince a v lednu nebo v případech, kdy je snížená viditelnost.

Mezi nejčastější příčiny srážky vozidla s chodcem patří:

  • Nepředvídatelné vstoupení chodce z chodníku do vozovky a nedání přednosti vozidlům.
  • Přecházení mimo vyznačená místa (přechody pro chodce) nebo vstoupení do vozovky tzv. „za autem”.
  • Špatně odhadnutá vzdálenost a rychlost vozidla blížícího se k přechodu.

Jak se vyhnout nehodě?

Chodci i řidiči by v tomto období měli dbát zvýšené opatrnosti. Reakční doba řidiče, než začne brzdit před nečekanou překážkou, je přibližně 2 sekundy. Celková brzdná dráha při rychlosti 50 km/h je přibližně 28 m.

Na toto by měli myslet jak řidiči, kteří by zejména ve městech měli předvídat, že se znenadání může objevit osoba, která vstoupí do vozovky, tak chodci, jejichž viditelnost bývá zejména za tmy, v dešti nebo v mlze velmi špatná a řidič je může lehce přehlédnout. Velmi dobrým preventivním opatřením je nošení reflexních nebo alespoň fluorescenčních materiálů, které umožní řidičům lepší orientaci v tom, kdo a kde se pohybuje kolem silnice.

V průzkumu uvedlo 42 % dotázaných, že při pohybu po městě využívá nějaký reflexní prvek. Obyvatelé Příbrami vnímají to, že za svou bezpečnost jsou odpovědni především sami lidé: „Chodec vždy vidí auto, měl by si dávat pozor, jak vstupuje do vozovky. Řidič by měl věnovat zvýšenou pozornost u přechodu. Bohužel může být oslněn autem, sluníčkem atd.”

Podle jednoho z oslovených má bezpečnost na přechodech řešení: „Doporučení ke zlepšení situace: zvýraznit přechody (obnovit zebry, osvětlit), dopravní značky opatřit reflexním rámečkem, aby řidiče lépe upozornily na přechod). Chodcům doporučit pestřejší svrchní oblečení (od podzimu se většina lidí obléká jako na pohřeb a jsou tak pro řidiče téměř neviditelní), více reflexních prvků (jeden přívěsek na tašce opravdu nestačí).”

Policie upozorňuje, že povinnosti mají jak řidiči, tak chodci

Por. Bc. Monika Schindlová, DiS. uvádí, že jak řidiči, tak chodci mnohdy neznají své povinnosti.

Řidiči se musí neustále plně věnovat řízení a sledovat situaci v provozu (chodníky jsou také komunikace, a proto by měli motoristé sledovat i chování chodců na chodníku). Dále řidiči musí umožnit chodci, který je na přechodu nebo ho zřejmě hodlá užít, bezpečně vozovku přejít, nijak ho nesmí ohrozit či omezit. Proto se musí přibližovat k přechodu pro chodce takovou rychlostí, aby mohli vozidlo zastavit. Sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li před přechodem, tak pak musí učit totéž nejen šoféři jedoucí stejným směrem, ale i řidiči protijedoucích aut. Na přechodech pro chodce a bezprostředně před nimi se nesmí předjíždět. Motoristé také nesmí ohrozit chodce přecházející pozemní komunikaci, na kterou odbočují. Rychlost jízdy v obci je obecnou úpravou stanovena na maximálně 50 km/hod., to však neznamená, že se všude může jezdit touto rychlostí. Řidič musí rychlost jízdy přizpůsobit svým schopnostem, vlastnostem automobilu a nákladu, stavu silnice, povětrnostním podmínkám a dalším okolnostem, které je možné předvídat. Motorista smí jet pouze takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled.

Chodci se před vstupem na vozovku musí přesvědčit, jestli ji mohou bezpečně přejít, aniž by ohrozili sebe či ostatní účastníky silničního provozu. Musí brát ohled na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel, to znamená, že musí odhadnout, zda auta stihnou bezpečně zastavit. Rozhodně nesmí vstupovat na přechod bezprostředně před blížícím se automobilem. Neexistuje absolutní přednost chodců na přechodech! Při přecházení je dobré navázat oční kontakt s řidičem, případně pohybem ruky nebo přikývnutím ověřit, jestli vás šofér registruje. Na přechodu se pak chodí vpravo. Chodci při přecházení musí sledovat provoz, všímat si i ostatních jízdních pruhů. Jeden vůz jim umožní přecházení, v protijedoucím autě si řidič ani nevšimne, že někdo jde přes silnici. Chodci dále nesmí vstupovat na přechod, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy, a musí dávat přednost tramvaji. Je-li na komunikaci vyznačen přechod pro chodce nebo místo pro přecházení, je chodec povinen je užít, jestliže jsou od něho vzdáleny do 50 metrů.”

Ať jste řidič či chodec, dbejte, zejména v zimním období, zvýšené opatrnosti. Máte-li k článku nějaké náměty či doplňující informace budeme rádi, když nám je zašlete na info@bezpecnecechy.cz.

Štítky: bezpečnost | chodník | chodec | přechod | řidič | doprava

Zdroj: Bezpecnecechy.cz

OBLÍBENÉ ČLÁNKY

Téma týdne

KŘP Ústeckého kraje - Policisté na Dni bezpečnosti

KŘP Ústeckého kraje - Policisté na Dni bezpečnosti

22. května 2024 08:38

CHOMUTOVSKO - Děti si od policistů odnášely své otisky, drobné dárky, ale i zážitky. „Den bezpečnosti, aneb Prevence zábavně“. Pod tímto heslem se v neděli odpoledne v areálu Domovinky konala další akce chomutovského „Rodinného zápolení“. Pro soutěžící i nesoutěžící účastníky byl připraven pestrý program, tentokrát i za účasti chomutovských policistů, strážníků nebo hasičů. Na stanovišti policie ...

Přečíst článek >