Registrace | Zapomenuté heslo?Příbramáci o Příbrami: „Ve městě budou vždy riziková místa”

Příbramáci o Příbrami: „Ve městě budou vždy riziková místa”

13. února 2023 10:00 Redakce BC | Aktuálně - Domácí zprávy - Krimi

Podle průzkumu mezi občany žijícími v Příbrami uvedlo 43 % dotázaných, že se v Příbrami necítí bezpečně. Podle obyvatel se příbramská kriminalita zhoršuje a měla by se začít více řešit.

Bezpečně-nebezpečná Příbram: Vyhrožování, napadení i krádeže

Co nejvíce trápí obyvatele Příbrami i příbramské firmy, co na to říká město a odborník na bezpečnost ze společnosti TOP security?

Pokud bychom měli jmenovat události z posledních měsíců z rubriky „krimi”, bylo by jich požehnaně. Pořádání nelegální technopárty, krádeže několika aut, vyhrožování příbramské nemocnici likvidací zaměstnanců, napadení řidiče MHD, výroba drog, vandalismus ve formě sprejerství, ničení veřejného majetku, vloupání do domů, bytů, provozoven i vozidel, využívání seniorů, kterým jsou nabízeny drobné opravy domů za neúměrné částky, řízení pod vlivem alkoholu nebo drog.

Jak vidí kriminalitu občané Příbrami a manažerka prevence kriminality?

Příbramská kriminalita se podle obyvatel zhoršuje a měla by se začít více řešit. Jeden z dotázaných doslova uvedl, že „Noční Příbram = opět Palermo”. Takové označení bývalo pro Příbram kdysi běžné.

Z průzkumu projektu Bezpečné Čechy jasně vyplynulo, jaká bezpečnostní rizika lidé nejvíce vnímají. 73 % dotazovaných si myslí, že největším bezpečnostním problémem jsou osoby požívající alkohol a hned v závěsu také osoby drogově závislé. Lidem na městě záleží, a proto velmi silně vnímají i vandalismus a pohazování odpadu po ulicích (66 % dotázaných uvedlo vandalismus jako nepříjemný bezpečnostní problém). Negativně jsou vnímány i osoby bez domova. Řada dotazovaných ale uvedla, že problémem jsou i krádeže na ulicích nebo volně pobíhající psi.

K bezpečnosti v Příbrami se vyjádřila Denisa Kotková, manažerka prevence kriminality: „Jako bezpečnostní problém v Příbrami vnímám hlavně lokality, kde bydlí nebo se shlukují lidé nepřizpůsobiví systému, lidé drogově závislí a lidé popíjející alkohol. To vede často k obtěžování a nepříjemnému chování vůči ostatním občanům města.”

A jak je to s vandalismem? Denisa Kotková se vyjadřuje i k tomuto tématu: „Vandalismu se v našem městě ve většině případů dopouští omladina, která cestuje městem z večírků posilněna alkoholem. Nejčastěji se jedná o převrácené kontejnery nebo rozkopané odpadkové koše apod. V tomto případě strážníci Městské policie nejčastěji volí metodu: co sis natropil, to si ukliď. Provinilci si nepořádek uklidí sami a jsou hlídkou poučeni o nevhodném chování či případně předáni svým rodičům. V některých případech dochází bohužel i k poškozování majetku, například zaparkovaných vozidel (ukopaná zrcátka, ulámané stěrače), k poškození laviček atd. K těmto případům se strážníci dostávají vždy na základě podnětu občanů či vlastní činností (hlídková činnost, MKDS). Tito provinilci jsou vždy strážníky Městské policie předáváni do rukou Policie ČR.”

Příbram - Ryneček

V Příbrami lze zažít skoro cokoliv

S jakým typem kriminality mají příbramáci zkušenosti? Nejčastěji se setkávají se slovním obtěžováním (61 % dotázaných), vandalismem, vykrádáním vozidel stojících na ulici, vyloupením objektů, fyzickým napadením, okradením a přepadením.

„Byl jsem suverénně osloven dealerem drog, zda nekoupím,” uvádí jeden z respondentů svou osobní zkušenost. Další sdílí méně obvyklou situaci, kdy zažil na Nové Hospodě obnažujícího se mladíka. Jako docela častý jev popisuje jiný z oslovených „vykřikování opilců na sídlišti v nočních hodinách”.

Problémové lokality? Ubytovny, Ryneček a Křižák

Ve městě jsou samozřejmě lokality klidnější a ty, které by se daly nazvat „temnějšími”. Podle obyvatel jde především o oblast kolem příbramských ubyvaten Pod Čertovým pahorkem (tuto lokalitu označilo jako problémovou 83 % oslovených občanů).

Hned v závěsu se ale drží také Ryneček a oblast Křižák. Jako ne úplně bezpečnou lokalitu vidí příbramáci i Dolejší oboru, Drkolnov, Zdaboř a historické centrum Příbrami. Velmi často je zmiňována i oblast kolem bývalé Mototechny a vlakové nádraží.

„Já osobně nemám špatnou zkušenost. Po městě se sama spíše nebojím chodit, ačkoliv jsou lokality, kde je mi to méně příjemné (Křižák, okrajové části města, např. kolem Svaté Hory). Je na mě, jakou si vyberu trasu, a to je moje část péče o bezpečný pohyb po městě. Někdy vím, že jdu místem, kde, když by se někdo chtěl ukrýt a napadnout mě, tak k tomu má v dané lokalitě ideální podmínky. Ale to by se muselo vymýtit ve městech křoví, všude ‚nasázet‘ veřejné osvětlení a kamery. Vždycky budou po městech ‚riziková místa‘. Já se jim většinou můžu vyhnout,” představuje svůj pohled na různé příbramské lokality jedna z obyvatelek.

Příbram - Křižáky

Velmi často se obyvatelé Příbrami cítí ohroženi ze strany nepřizpůsobivých. „Chodím venčit našeho pejska hodně brzo ráno a mám opravdu strach. Ve městě je plno feťáků, romů a bezdomovců. Je to smutné,” popisuje jedna z příbramaček svou zkušenost.

Ostatně s nočním pohybem po Příbrami má problém velká řada občanů. V průzkumu uvedlo 73 % z nich, že se v noci bojí chodit po městě. 23 % s sebou nosí pomůcky na obranu a dalších 33 % je nosí občas. Téměř polovina z dotázaných dokonce souhlasí s možností nosit legálně drženou zbraň.

Více než polovina z dotazovaných se také bojí nechávat děti venku samotné. Velkou roli ale hraje to, v jaké části Příbrami se nacházejí. Jsou tedy i místa, která pro samostatný pohyb dětí vidí jako bezpečná.

Nedostatek strážníků = nedostatečné hlídkování

Bezpečnost ve městě velmi úzce souvisí s činností Městské policie, kterou příbramáci nehodnotí zrovna kladně. 42 % občanů v průzkumu uvedlo, že vidí hlídkování Městské policie jako nedostatečné a dalších 35 % jako spíše nedostatečné.

Své negativní pocity uvedl jeden z nich takto: „Co se týče Městské policie, tak bych řekl, že jejich ‚činnost‘ je zbytečné vyhazování rozpočtu oknem. Jediné, co řeší, je parkování. Jinak, když už jsou vidět, tak jsou to v drtivé většině postarší strejdové procházející se po městě jako na lázeňské kolonádě. Při představě městského policisty v běhu mě přemáhá smích. Pracuji v kanceláři na Nové Hospodě a alespoň pětkrát do týdne tu vidím, jak se klidně i dvě hodiny zašívají v autě na konci slepé ulice.”

Podle dalšího respondenta je hlavním problémem nedostatečný počet strážníků, tzv. pochůzkářů. Občané by ocenili i větší důslednost policistů, zvýšené hlídkování Městské policie zvláště v nočních hodinách a aktivní kontrolu i méně známých problémových lokalit, kde dochází ke kontrolám spíše až v reakci na zavolání občanů. 

Policie Příbram

Jiný občan uvádí: „Velký problém vidím v nedostatku městských strážníků. Ti stávající, kteří zde pracovali i 20 let, měli své rajony zmáklé, věděli přesně o problémových lidech, místech. Díky nějakému ‚chytrákovi‘ z vlády, který vymyslel, že tito musí mít maturitu, je vyházeli. Nyní čtu stále inzeráty, že shání městské strážníky, ale marně. Přitom ti vyhození sice neměli maturitu, ale byli zde takových let, měli zkušenosti, dělali každé tři roky prolongační zkoušky před odbornou komisí ministerstva vnitra. To bylo téměř jako maturita. Museli znát zákony. Ale ne - vyházeli si je a teď mají problém. A takto to je se vším. Vidím v tom amatérismus naší politické garnitury, kde o takových věcech rozhodují lidé, kteří o tom nemají ani ponětí a vůbec tomu nerozumí.”

Spolupráce města a Policie

Manažerka prevence kriminality města Příbram přibližuje spolupráci města a Policie: „Město Příbram svoji Městskou policii podporuje maximálně, a to každý rok při schvalování jejího rozpočtu. Za uplynulé volební období se podařilo na základě schválených finančních prostředků z rozpočtu města zmodernizovat nejen celý městský kamerový a dohlížecí systém, včetně nového dohledového centra, ale postupně obnovit a rozšířit celý vozový park Městské policie. Dále se podařilo strážníky vybavit moderními minikamerami, které jsou kompatibilní s MKDS. Proběhla i modernizace komunikačních technologií - radiostanice, počítače atd. V neposlední řadě je nutné zmínit, že bylo pro občany zřízeno samostatné přestupkové oddělení Městské policie, kde mají všichni hříšníci páchající přestupky v silničním provozu možnost přijít osobně obhájit své přestupky.” K tomu dodává, že: „V současné době je připravováno tzv. Centrum prevence kriminality, které by mělo začít působit v první polovině tohoto roku, a zahájit tak další preventivní činnost Městské policie Příbram.”

Zástupci firem hodnotí bezpečnost v Příbrami kladně. Přesto firmy aktivně chrání svůj majetek

Výrazně lépe než občané vidí bezpečnostní situaci ve městě příbramské firmy, které zde mají sklady, provozovny, kanceláře nebo obchody. Několikrát do roka se některé z nich setkávají s krádežemi zboží na prodejnách nebo ve skladech nebo řeší vandalismus.

Oslovené společnosti mají potíže především s lidmi bez domova, drogově závislými a s osobami požívajícími alkohol. „Problém máme hlavně se scházením a seskupováním lidí bez domova v blízkosti firmy,” uvádí jedna z oslovených společností. Ve většině případů jsou ale podnikatelské subjekty v Příbrami s bezpečnostní situací spokojené a nevidí žádný zásadnější problém.

Firmy si jsou vědomy toho, že hlavní podíl na ochraně majetku má především vhodné zabezpečení objektů, areálů a provozoven. Téměř 90 % oslovených firem využívá v rámci zabezpečení kamerové systémy a více než polovina fyzickou ostrahu. Jako efektivní způsob zabezpečení využívají také bezpečnostní zámky, mříže, bezpečnostní folie, elektronické zabezpečovací systémy, oplocení areálů a napojení na pult centrální ochrany.

Instalace kamerového systému

Pohledem odborníka - k zabezpečení je potřeba přistupovat s rozmyslem

Podle Pavla Mikšátka, obchodního a technického ředitele bezpečnostní agentury TOP security, je zabezpečení firem ve formě kamerových systémů dnes již standardem. Jako nejefektivnější způsob zabezpečení objektů a areálů vidí propojení zabezpečovacích systémů a fyzické ostrahy.

„Firmy by neměly hledat unifikovaná řešení, ale orientovat se na bezpečnostní řešení ušité na míru jejich potřebám, které bude vycházet z daného provozu firmy, velikosti objektu, počtu zaměstnanců, rizikovosti lokality i stavebně-technických možností, objektu,” uvádí Mikšátko.

V případě soukromých objektů se doporučuje použití kamerových a elektronických zabezpečovacích systémů. Ty by měl vždy instalovat odborník, který zaručí jejich správnou funkčnost.

Spolupráce města a občanů je nejlepší cestou, jak kriminalitě předcházet

Podle statistik Obvodního oddělení Policie ČR Příbram kriminalita v Příbrami od roku 2006 soustavně klesá. Na území, které obvodní oddělené spravuje (Příbram, Brod, Bytíz, Jesenice, Jerusalém, Lazec, Orlov, Kozičín, Zavržice a Žežice) má největší podíl na kriminalitě majetková trestná činnost, která tvoří přibližně polovinu všech trestných činů. Nejde ale o nic neobvyklého, podobně je na tom i řada dalších měst.

Samo město se snaží bojovat s kriminalitou činnostmi souvisejícími s programem prevence kriminality, rozšiřováním kamerového systému i osvětou občanů. 

Jak město reaguje na podněty od občanů týkající se bezpečnosti

Město Příbram úzce spolupracuje s Městskou Policií, Policií České republiky, školami a dalšími orgány nebo složkami veřejné správy, státními i nestátními organizacemi v oblasti preventivních vzdělávacích  programů, besed, přednášek, které jsou organizovány i na základě podnětů od široké veřejnosti,” popisuje Denisa Kotková a dodává, že: „Již řadu let v našem městě platí zákazová vyhláška na požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve vybraných lokalitách. Tuto vyhlášku porušují zejména osoby bez přístřeší a sociálně slabší občané. Strážníci Městské policie přestupky na základě uvedené vyhlášky řeší velice často, a to přímo na místě či tyto přestupky oznamují příslušnému správnímu orgánu. Bloková pokuta na místě uložená se však u těchto osob většinou mine svým účinkem neboť tyto osoby jsou bez finančních prostředků a bez majetku.”

Město má řadu možností, jak situaci řešit. V některých případech je na základě poznatků strážníků o těchto osobách do celého procesu zapojeno CSaZS města Příbram (Centrum sociálních a zdravotních služeb), které poskytuje následující služby:

Nízkoprahové denní centrum a noclehárna 

Nízkoprahové denní centrum a noclehárna jsou ambulantní sociální služby, které nabízejí lidem bez přístřeší bezpečné zázemí k zajištění základních životních potřeb, jako je přenocování, osobní hygiena, poskytnutí stravy, teplo a odpočinek. Zároveň zde lidé bez přístřeší naleznou odbornou individuální pomoc a podporu směřující k aktivnímu řešení jejich nelehké životní situace a k sociálnímu začleňování. Součástí obou služeb je základní sociální poradenství.

Středisko terénních služeb

Posláním sociální služby TP je aktivní vyhledávání a kontaktování osob ohrožených sociálním vyloučením v jejich přirozeném prostředí – v lokalitách na území města Příbram. Středisko má za cíl poskytovat cílenou a individuální pomoc směřující ke zlepšení sociální situace těchto osob jejich zapojením do využívání místně dostupných služeb a dalších zdrojů pomoci, podporovat, motivovat a aktivizovat klienty ke změně dosavadního způsobu života.

Služba je určena osobám bez přístřeší, osobám v krizi, osobám žijícím ve vyloučených komunitách, osobám nad 18 let, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

Příbram - problém s bezdomovci, lidmi požívajícími alkohol a drogy

Protialkoholní záchytná stanice

Záchytná služba je určena osobám, které pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontrolují své chování a tím bezprostředně ohrožují sebe, nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek.

Kapacita protialkoholní záchytné stanice je 8 lůžek – 5 lůžek je určeno pro muže a 3 lůžka jsou určena pro ženy.

Adiktologické centrum Magdaléna

Pokud se týká osob s drogovou závislostí je s nimi velice často spojeno i páchání trestné činnosti. V této oblasti Městská policie velice úzce spolupracuje s Policií ČR, přímo s OOP Příbram. Spolupráce je například při odhalování drobné majetkové trestné činnosti, kdy dochází k odcizení zboží například v supermarketu či vykrádání sklepů, automobilů apod. 

V Příbrami je pro osoby drogově závislé zřízeno tzv. adiktologické centrum Magdaléna, které se zabývá nejen prevencí, ale i léčbou těchto osob.

I vy můžete přispět k bezpečnosti ve městě

„Díky výborné spolupráci města Příbrami, Městské Policie a Policie České republiky se zajišťuje častější dohled nad problémovými lokalitami města. Ve školách jsou zajišťovány preventivní programy pro žáky i učitele. Nově byla zřízená Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality, kde se budou projednávat otázky bezpečnosti, prevence kriminality a veřejného pořádku. Komise byla zřízena jako iniciativní a poradní orgán Rady města Příbrami, bude tedy doporučovat konkrétní opatření a návrhy pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality a navrhovat změny nebo úpravy příslušných obecně závazných vyhlášek,” upřesňuje manažerka prevence kriminality, Denisa Kotková.

Jedním ze způsobů, jak mohou sami občané bojovat proti páchání majetkových trestných činů je seznámení s projektem Policie ČR „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“. Samozřejmostí by měla být obezřetnost, tedy nedání šance zlodějům tím, že jim usnadníme přístup k majetku - nenecháváme věci ležet na sedačkách v autě, neodkládáme kabelky při nákupu, používáme kvalitní zámky, uklízíme zahradní náčiní apod. Prevence je vždy lepší než řešení vykradeného objektu.

Štítky: Policie ČR | Statistiky kriminality | bezpečnost | přestupky

Zdroj: Bezpecnecechy.cz

OBLÍBENÉ ČLÁNKY

Téma týdne

KŘP Ústeckého kraje - Policisté na Dni bezpečnosti

KŘP Ústeckého kraje - Policisté na Dni bezpečnosti

22. května 2024 08:38

CHOMUTOVSKO - Děti si od policistů odnášely své otisky, drobné dárky, ale i zážitky. „Den bezpečnosti, aneb Prevence zábavně“. Pod tímto heslem se v neděli odpoledne v areálu Domovinky konala další akce chomutovského „Rodinného zápolení“. Pro soutěžící i nesoutěžící účastníky byl připraven pestrý program, tentokrát i za účasti chomutovských policistů, strážníků nebo hasičů. Na stanovišti policie ...

Přečíst článek >