Registrace | Zapomenuté heslo?Požární bezpečnost výrobních a nevýrobních průmyslových objektů

Požární bezpečnost výrobních a nevýrobních průmyslových objektů

10. Ledna 2024 14:31 Redakce BC | Domácí zprávy - Technologie

Specifikovat pravidla a doporučení požární ochrany pro průmyslové objekty je komplikované, protože každá firma se zaměřuje na jiný druh činnosti. Vždy je nutné přihlédnout ke konkrétnímu provozu, kdy by požární bezpečnost staveb měla korespondovat nejen se stavebním provedením objektu, ale také s procesem výroby v daném podniku.

Odborná firma vám pomůže splnit zákonné požadavky

Obecné požadavky na výstavbu, podmínky pro projektování a také provádění staveb vycházejí ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebním zákoně). Podrobnější vymezení podmínek požární ochrany pak vychází z vyhlášky č. 23/2008 Sb.

Návrh požárního systému by měl vždy provádět odborník s potřebnými znalostmi požárního zabezpečení průmyslových objektů. U bezpečnostní agentury TOP security, která poskytuje jak návrhy, tak montáž, servis a revize kompletních bezpečnostních systémů, se profesionálové v oboru spoléhají nejen na letité zkušenosti, neustálé vzdělávání a sledování nejnovějších trendů, ale také na spolupráci s prověřenými dodavateli elektrické požární signalizace, jako je jediný český výrobce EPS, společnost Lites Liberec.

Rizika a příčiny vzniku požárů

Požáry průmyslových objektů nepatří mezi nejčastější typy požárů, ale rozsahem škod se řadí mezi ty nejničivější. Vysoké riziko představují podniky, ve kterých dochází ke zpracování, výrobě nebo skladování nebezpečných látek, hořlavých nebo hoření podporujících plynů, tam kde vznikají páry hořlavých kapalin nebo hořlavý prach. Při poruchách, kdy dojde k úniku těchto látek, může dojít k vážným haváriím.

Proto by během výstavby nebo modernizace průmyslových objektů mělo být vždy dbáno na odborné posouzení požární bezpečnosti. V současnosti jsou součástí územního řízení, projektové dokumentace a realizace stanovených opatření následující body:

  • Umístění požárně bezpečnostního zařízení - elektrické požární signalizace, detektorů a čidel, odvody tepla a kouře, polostabilní nebo stabilní hasicí zařízení, automaticky řízená protivýbuchová zařízení a další.
  • Zajištění věcných prostředků požární ochrany - osobních ochranných prostředků, speciálních hasiv a příměsí do hasiv, komunikační techniky a prostředků.

V řadě případů dochází ke vzniku požárů následkem selhání lidského faktoru. Může jít jak o organizační chybu, tak o špatný odhad situace, zanedbání stanovených postupů a podmínek nebo řetězení chyb, které v důsledku vedou k havárii.

Mnoha situacím lze předcházet jednoduchými opatřeními:

  • nastavením správných pracovních postupů,
  • montáží požárně bezpečnostních zařízení,
  • dvojitým jištěním v případě důležitých rozhodovacích procesů,
  • vhodnou údržbou zařízení.

Nezapomínejte na kontroly požárních systémů

Vzhledem k tomu, že řada výrobních i nevýrobních podniků je řazena do kategorie „zvýšeného a vysokého rizika požáru“, představují potencionální hrozbu nejen pro samotný objekt dané firmy, ale i pro objekty v okolí, které mnohdy bývají požárem také zasaženy. Ze strany státních orgánů je proto přísně nahlíženo na to, aby byly důkladně prováděny analýzy vnějších a vnitřních rizik, jejich způsobů identifikace, vyhodnocení nebezpečí a odhadů možných havárií. Následně, v součinnosti s těmito analýzami, je nutné vypracovat bezpečnostní datové listy, které stanovují postupy v případě vypuknutí požáru.

Průmyslové podniky jsou proto pod drobnohledem a musejí splňovat vysoké nároky jak na kvalitu projektování, tak na způsob provozování. To, jak vybrané podniky splňují stanovené předpisy, prověřuje požární kontrola. Protože ale není v silách státu provést kontroly ve všech průmyslových objektech, je na zodpovědnosti majitelů objektů, aby prováděli pravidelné kontroly požární bezpečnosti z vlastní iniciativy. Kontroly požárního zařízení mohou provádět pouze odborné firmy, které vyhotoví zprávu o provedené revizi systému. Stejně tak objekty, které mění dosavadní způsob využití, by měly projít kontrolou požární ochrany tak, aby splňovala požadavky zákona.

Štítky: Technologie | zabezpečení | poplach | požár

OBLÍBENÉ ČLÁNKY

Téma týdne

KŘP Ústeckého kraje - Policisté na Dni bezpečnosti

KŘP Ústeckého kraje - Policisté na Dni bezpečnosti

22. května 2024 08:38

CHOMUTOVSKO - Děti si od policistů odnášely své otisky, drobné dárky, ale i zážitky. „Den bezpečnosti, aneb Prevence zábavně“. Pod tímto heslem se v neděli odpoledne v areálu Domovinky konala další akce chomutovského „Rodinného zápolení“. Pro soutěžící i nesoutěžící účastníky byl připraven pestrý program, tentokrát i za účasti chomutovských policistů, strážníků nebo hasičů. Na stanovišti policie ...

Přečíst článek >